Skip to main content
Aandacht verzacht

T. Rolleman

Thera Rolleman is sinds eind 2014 werkzaam in het Bravis ziekenhuis. Vanaf 2015 op het pijncentrum als assisterende bij de pijnbehandelingen.

Werkervaring

Na mijn opleiding tot A-verpleegkundige, heb ik 15 jaar gewerkt als oncologie verpleegkundige in Rotterdam. Vervolgens heb ik 10 jaar hele andere werkzaamheden gedaan op het kantoor van onze kerk. Maar het ziekenhuiswezen bleef toch trekken. Na 8 jaar op het behandelcentrum/Pijncentrum te hebben gewerkt als doktersassistent, heb ik begin dit jaar de overstap gemaakt naar het teamleiderschap van deze mooie ploeg mensen.

Functioneren

Als teamleider wil ik mij verbinden aan het team, en ik hoop in deze functie wegen te kunnen bewandelen om de zorg voor de patiënt samen met het team te realiseren en waar mogelijk te verbeteren. Omdat ik ook 8 jaar het werk heb gedaan als doktersassistente op het Pijncentrum, heb ik goed zicht op wat het begeleiden van patiënten met pijnklachten inhoudt en kan daar, vanuit mijn positie ook op anticiperen.

Opleidingen

In-serviceopleiding tot A-verpleegkundige
1994-2004 Diverse nascholingscursussen op het gebied van oncologie
2019 Toezichthoudend medewerker Stralingsbescherming

Met veel passie

Na mijn opleiding tot A-verpleegkundige heb ik twee jaar in het buitenland gewerkt waarna ik terugkeerde naar Rotterdam. Met veel passie heb ik bijna 15 jaar op de oncologie afdeling gewerkt. Ik kon hier veel van mezelf in kwijt en heb me ook met name toegelegd op de terminale zorg. Tussendoor heb ik mijn baan tijdelijk ingewisseld voor een administratieve functie, maar het werken met en begeleiden van patiënten en hun familie bleef mij toch enorm trekken. Omdat wij inmiddels waren verhuisd naar Roosendaal, was de stap naar het Bravis ziekenhuis snel gemaakt. Met zeer veel plezier werk ik op het pijncentrum als assisterende bij pijnbehandelingen. Op diverse manieren probeer ik me ook steeds meer te verdiepen in de pijngeneeskunde en de impact van het hebben van pijn op de mens.

Nevenfuncties 

Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming