Skip to main content
Aandacht verzacht

Pijnscreening

Pijnscreening

Inleiding

U wordt naar de revalidatiearts van het Bravis ziekenhuis verwezen omdat u al langere tijd pijnklachten ervaart. Ondanks medisch onderzoek of behandeling heeft u nog geen grip op uw pijnklachten kunnen krijgen.
De pijn heeft invloed op uw dagelijks functioneren. U kunt problemen ervaren tijdens bewegen, uw zelfverzorging, huishoudelijke taken, vrijetijdsbesteding en/of op uw werk.
Pijn kan ook invloed hebben op uw stemming en relaties.
De revalidatiearts neemt eerst samen met u uw klachten door en u wordt lichamelijk onderzocht. Om een beter beeld van uw klachten en uw beperkingen te krijgen en zo een gericht behandeladvies te kunnen geven, kan u vervolgens worden verwezen naar de pijnscreening.

Pijnscreening

De pijnscreening is een screening door verschillende hulpverleners:

 • de (psychosomatisch) fysiotherapeut en de ergotherapeut;
 • de medisch maatschappelijk werker.

De therapeuten gaan in op uw lichamelijke klachten en bespreken met u welke biologische, medische, psycho-emotionele en sociale factoren van invloed zijn op uw pijnklachten en uw dagelijks functioneren. Daarnaast vindt er een globaal lichamelijk onderzoek plaats. Er zal met u ook dieper ingegaan worden op uw verwachtingen en op de mogelijke revalidatiedoelen.

De medisch maatschappelijk werker bekijkt welke gevolgen pijn heeft op diverse levensgebieden als bijv. relaties of werk. Het psycho-emotionele aspect van uw klachten wordt verder in kaart gebracht.

De screening vindt plaats op een dagdeel op een van beide locaties. Op dit dagdeel heeft u dus twee gesprekken met drie verschillende therapeuten.

Vragenlijsten

Om tot een goed behandeladvies te komen, moeten de hulpverleners u zo goed mogelijk leren kennen. Na het eerste bezoek bij de revalidatiearts krijgt u vragenlijsten mee. Zodra u deze vragenlijsten heeft ingevuld en teruggestuurd, wordt een afspraak voor de pijnscreening gepland. De vragen in de vragenlijsten gaan over uw huidige klachten, uw niveau van dagelijks functioneren en uw stemming. Het is de bedoeling dat u de vragenlijsten zelf invult, zonder hulp van anderen. Dan krijgen de hulpverleners een zo goed mogelijk beeld van uw dagelijks handelen.

Website

Wij adviseren u voorafgaand aan de pijnscreening op youTube het volgende filmpje te bekijken onder zoekterm: Wat is chronische pijn en wat kan revalidatie bieden.

Behandeladvies

Na de pijnscreening bespreekt het revalidatieteam de bevindingen. Hierna zijn er meerdere mogelijkheden:

 • Het revalidatieteam heeft voldoende informatie na deze pijnscreening om tot een passend behandeladvies te komen.
 • Het revalidatieteam vindt het zinvol dat er nog een nader lichamelijk onderzoek plaatsvindt van wervelkolom of andere gewrichten door de manueel therapeut. Het onderzoek is op een andere dag en de afspraak hiervoor ontvangt u van secretariaat paramedische zorg. Zodra het onderzoek is afgerond, volgt opnieuw een teambespreking en een behandeladvies.
 • Het revalidatieteam vindt het zinvol dat u een aanvullend gesprek krijgt bij de psycholoog om zo een completer beeld van u te krijgen. Het gesprek met de psycholoog is op een andere dag en de afspraak hiervoor ontvangt u van secretariaat paramedische zorg. Zodra uw gesprek met de psycholoog is afgerond volgt opnieuw een teambespreking en een behandeladvies.

De revalidatiearts bespreekt het behandeladvies met u tijdens de controleafspraak.
Het behandeladvies kan zijn:

 • geen behandeling;
 • behandeling/begeleiding bij een (psychosomatisch) fysiotherapeut/ergotherapeut of psycholoog of andere hulpverlener bij u in de buurt;
 • revalidatie door meerdere hulpverleners in het Bravis ziekenhuis; individueel of in groepsverband.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u die stellen aan uw revalidatiearts en tijdens de pijnscreening aan de hulpverleners.


   "Erg fijn dat mijn pijnspecialist samen in een team zit met revalidatiearts en orthopeed om te overleggen over mijn pijn."