Skip to main content
Aandacht verzacht

Palliatie & oncologische pijnbestrijding

Palliatie & oncologische pijnbestrijding

Palliatieve cq. ondersteunende zorg is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn met daarbij een goede vorm van pijnbestrijding. Er kan nog veel worden gedaan om deze periode zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Behandeling en zorg zijn in deze fase niet meer gericht op genezing maar vooral op kwaliteit van leven. Bij ondersteunende en palliatieve zorg ligt de nadruk op voorkomen van klachten en als deze toch optreden, op ondersteuning en behandeling van deze klachten en in het bijzonder bestrijden van pijn. Voorop staat het behoud van zoveel mogelijk zelfstandigheid.

Het palliatief team biedt ondersteuning, begeleiding en indien nodig adquate pijnbestrijding aan patienten met een ongeneeslijke ziekte en hun familie. Bij ieder advies wordt het evenwicht gezocht tussen:

  • voor- en nadelen van behandeling,
  • de ernst van de klachten,
  • de vooruitzichten,
  • eventuele wensen.

Pijn is een veel voorkomend symptoom bij mensen met kanker. Pijn kan zelfs het eerste teken zijn van de ziekte. De pijnklachten kunnen toenemen in de loop van het ziekteproces.

Het Palliatief Team besteedt veel aandacht aan het verlichten van symptomen in het algemeen, en van pijn in het bijzonder.

Patienten die palliatief behandeld worden of die pijnbestrijding bij kanker nodig hebben worden altijd op zeer korte termijn gezien op de polikliniek van het Pijncentrum Bravis.

Bravis Oncologiecentrum

Bekijk ook de site van het Bravis Oncologie Centrum


      "Erg fijn dat mijn pijnspecialist samen in een team zit met revalidatiearts en orthopeed om te overleggen over mijn pijn."