Skip to main content
Aandacht verzacht


Lower end block

Intrathecaal neurolyse

Pijn aan heiligbeen, endeldarm of anus

Lower end block

Inleiding

Pijn aan heiligbeen, endeldarm of anus

Bij ernstige pijnklachten ten gevolge van kanker werken pijnstillers soms onvoldoende, of treden er te veel bijwerkingen op. Indien de pijn gelokaliseerd is rondom de anus of de uitwendige geslachtsdelen, bestaat de mogelijkheid om de pijn te bestrijden door middel van intrathecaal neurolyse of lower end block.

 • Uitleg van de behandeling

  De naam neurolyse duidt op een zenuwbehandeling, waarbij een sterk etsende stof (fenol) bewust wordt ingespoten om een zenuw te beschadigen. Hierdoor wordt in veel gevallen de pijngeleiding onderbroken.

  De behandeling kan alleen onder bepaalde omstandigheden plaatsvinden. De betreffende zenuwen zijn namelijk betrokken bij de functie van de blaas en de anus. De behandeling kan hierdoor leiden tot functiestoornissen van deze twee organen. Daarom wordt de behandeling alleen toegepast bij patiënten, die al een stoma (kunstmatige uitgang van de darm) hebben, en bij patiënten die al een blaasstoornis hebben, waarvoor het noodzakelijk is dat ze een permanente blaaskatheter of een urinestoma (kunstmatige uitgang voor de afvoer van urine) hebben. De behandeling wordt vooral toegepast bij patiënten met kanker die een beperkte levensverwachting hebben.

  De behandeling vindt plaats d.m.v. een prik laag in de rug tussen de onderste lendenwervels en duurt slechts enkele minuten. De behandeling moet in zittende houding worden uitgevoerd. Dit kan bij patiënten met pijn in dit gebied nogal eens moeilijkheden opleveren. Bij de behandeling wordt een zeer kleine hoeveelheid vloeistof ingespoten, welke afzakt naar de onderste zenuwen. Daarom is het van belang dat de patiënt na de behandeling nog 2 uur rechtop of half zittend blijft. Dit is meestal geen probleem omdat de pijn meestal onmiddellijk minder wordt.

  De pijngeleiding wordt hierbij beïnvloed, zodat het pijnsignaal voor langere tijd niet meer kan worden doorgegeven.

 • Technieken en verloop

  De behandeling vindt plaats op de pijnbehandelkamer van het Bravis Pijncentrum op Rte 73. Tijdens de behandeling zit u rechtop of ligt u op uw buik. De arts brengt een naald in de rug, ter hoogte van de onderste lendenwervel. De met hersenvocht gevulde ruimte wordt aangeprikt. Vervolgens wordt er phenol bij de onderste zenuwwortels ingespoten om deze te blokkeren. Hierdoor kunnen de pijnprikkels minder goed worden doorgeven en zal de pijn afnemen.

 • Resultaat

  Het effect van de behandeling is pas na één of twee dagen na de blokkade duidelijk. Het is ook mogelijk dat u al eerder minder pijn heeft. Het effect van de behandeling houdt doorgaans enkele maanden aan. De behandeling kan zonodig herhaald worden.

  In veel gevallen zal het mogelijk zijn om pijnmedicatie, die tevoren werd gebruikt, te verminderen of te staken. In geval van gebruik van morfine-achtige stoffen moet men bedacht zijn op de mogelijkheid van ontwenningsverschijnselen. Hiervoor is soms begeleiding nodig.

  Bij patiënten met zenuwpijn moet worden opgemerkt dat de behandeling soms beduidend minder effectief is, zodat, ondanks een volledig gevoelloos gebied rondom de anus, de pijn toch blijft bestaan.

 • Complicaties

  • Na de behandeling kan er napijn optreden. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt weer vanzelf. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan in overleg met uw pijnspecialist of huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
  • Een bloeding.
  • Een infectie. Krijgt u koorts, neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.
  • Incontinentie voor urine en/of ontlasting.
  • Gevoelsvermindering of juist overgevoeligheid van de benen en/of het zitvlak.
  • Spierzwakte in de benen.


Hoe ziet de behandelroute eruit?

Dit zijn de stappen die u gaat volgen

 • Voorbereiding

  Het vernieuwde pijncentrum is gemakkelijk te vinden in het Bravis ziekenhuis Roosendaal. U volgt route 73 en u meldt zich daar aan de balie.

  Bereid u voor

  Uiteraard wilt u weten wat de behandeling inhoudt en wilt u antwoorden op uw vragen. Bereid u zich dus voor op het gesprek met uw pijnspecialist. Bijvoorbeeld door uw vragen en onzekerheden op een briefje te schrijven.

  Lees meer over drie goede vragen

 • Voorlichting

  Er zal ALTIJD eerst een gesprek met u plaatsvinden waarin de klachten besproken en onderzocht worden. Vervolgens zal de behandeling besproken worden en uw vragen beantwoord.

  De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving.

 • Behandeling

  Vaak bent u al opgenomen in het ziekenhuis en als dat niet zo is, wordt u gedurende één of enkele nachten opgenomen in het ziekenhuis. U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de met u afgesproken verpleegafdeling op de locatie Roosendaal. Wanneer u reeds opgenomen bent blijft u op uw kamer en afdeling. 

  De behandeling vindt plaats op het Bravis Pijncentrum (Rte 73). De verpleegkundige van de afdeling brengt u weg en haalt u na de behandeling weer op.

 • Recovery

  U heeft de dag van de ingreep bedrust, daarna mag u onder begeleiding uit bed.

 • Controle

  De pijnspecialist zal u nog bezoeken alvorens u naar huis gaat.


"Erg fijn dat mijn pijnspecialist samen in een team zit met revalidatiearts en orthopeed om te overleggen over mijn pijn."