Skip to main content
Aandacht verzacht

Disclaimer

Disclaimer / Vrijwaring

 

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de website: alle webpagines getoont op de website met de volgende URL: http://www.pijncentrumroosendaal.nl;

  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de website: Maatschap Anesthesiologie van het Bravis Ziekenhuis te Roosendaal;

  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

  • gebruiker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;

  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

De op deze website getoonde informatie wordt door de uitgever met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De uitgever verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door de uitgever worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de uitgever opgenomen inhoud, informatie en tarieven.

Hoewel de uitgever alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de uitgever niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door de uitgever worden onderhouden zijn louter ter informatie van de gebruiker opgenomen. Hoewel de uitgever uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de uitgever worden onderhouden wordt afgewezen.