Skip to main content
Aandacht verzacht


Zenuwwortel behandeling

Behandeling van de zenuwwortel

Cervicaal – Thoracaal – Lumbaal – Sacraal

Zenuwwortel behandeling

Wat is een behandeling van een zenuwwortel?

Tussen iedere wervel in de wervelkolom zit een opening. Via deze openingen komen de segmentale zenuwen of zenuwwortels uit de wervelkolom.
Een zenuwbehandeling is een onderbreking van de pijngeleiding in de zenuw die de pijn veroorzaakt. PRF staat voor Pulsed Radio Frequente stroom. Met korte stroomstootjes wordt bij de zenuw een elektrisch veld aangelegd. Hierdoor wordt de zenuw beïnvloed en kunnen de pijnprikkels minder goed worden doorgeven. De pijn zal afnemen. Omdat de zenuw verder niet wordt beschadigd, houdt de zenuw wel zijn normale functie. Een PRF-behandeling heeft als doel de pijngeleiding voor langere tijd te verminderen.

 • Uitleg van de behandeling

   De behandeling kan plaatsvinden ter hoogte van de nek, borstkas of lage rug. Dit is afhankelijk van uw klachten.

  • Cervicaal: ter hoogte van de nek
  • Thoracaal: ter hoogte van de borst
  • Lumbaal: ter hoogte van de lendenen
  • Sacraal: ter hoogte van heiligbeen

  Er zijn verschillende soorten zenuwbehandelingen (zie verder):

  • Proefinjectie
  • Injectie met een ontstekingsremmer (Transforaminale of Sleeve-injectie)
  • Behandeling met gepulseerde stroom of PRF

  Afhankelijk van uw pijn en de diagnose kunnen meerdere zenuwen gelijktijdig behandeld worden. Een injectie wordt ook soms ook gecombineerd met een PRF behandeling. Uw arts bespreekt met u de plaats en het type van behandeling.

  beh zenuwwortelbehandeling2

 • Technieken en verloop

  Tijdens de behandeling ligt u op uw rug of uw buik. Dit is afhankelijk van de plaats van de behandeling. Onder röntgendoorlichting wordt de juiste plaats opgezocht. De plaats wordt gemarkeerd en vervolgens ontsmet. Zo nodig worden doeken aangebracht om de prikplaats steriel af te schermen.
  U krijgt een plaatselijke verdoving in de huid. Vervolgens wordt de naald naar de juiste plaats gebracht onder röntgendoorlichting. Wanneer de goede positie bereikt is, wordt dit gecontroleerd met behulp van contrastvloeistof en vaak ook met een elektrisch stroompje.
  U moet dan aangeven wanneer u een verandering bemerkt. Deze verandering kan zich uiten in warmte, druk of tinteling.

  Afhankelijk van wat met u werd afgesproken zijn verschillende behandelingen mogelijk:

  • Proefinjectie:
   Hierbij wordt verdovingsvloeistof rondom de zenuwwortel ingespoten. De vloeistof verdooft de zenuw geleidelijk. Na de injectie moet u aangeven of uw pijn effectief verminderd of verdwenen is. Zo kan de worden vastgesteld welke zenuw(en) verantwoordelijk is (zijn) voor de pijn. Soms worden in de loop van enkele weken meerdere zenuwen getest om uit te zoeken welke (meest) verantwoordelijk zijn voor de pijn.
  • Injectie met lokale verdoving en een ontstekingsremmend middel:
   Dit wordt ook wel een transforaminale injectie of sleeve injectie genoemd. De medicijnen laten de zwelling rond de beknelde zenuw afnemen en geven de zenuw meer ruimte. De behandeling heeft tijd nodig om in te werken. Het effect kan tot vier weken op zich laten wachten.
  • Behandeling met gepulseerde stroom of PRF:
   Gedurende vier minuten wordt een pijnstillend signaal opgewekt met behulp van korte puls stroompjes. De behandeling zorgt ervoor dat de zenuw langdurig tot rust komt, zonder deze te beschadigen. Het pijnstillend effect is maximaal na 4 - 8 weken en kan zeer lang aanhouden. De behandeling duurt twintig tot dertig minuten.

 • Resultaat

  De behandeling heeft tijd nodig om in te werken. Het effect kan vier tot acht weken op zich laten wachten. Soms heeft de behandeling niet het gewenste resultaat. Ongeveer acht weken na de behandeling kan de anesthesioloog het resultaat beoordelen. U krijgt een afspraak voor een poliklinische of telefonische controle.

 • Complicaties

  Ernstige complicaties komen zelden voor. Wel is een aantal bijwerkingen mogelijk.

  • Na de behandeling kan tijdelijk krachtsverlies optreden in de arm of het been, en het behandelde gebied zal verdoofd aanvoelen. Deze verdoving kan enkele uren aanhouden. Het gevoel en de kracht zullen vanzelf langzaam terugkeren.
  • Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn.
  • Na de behandeling kan er een branderig/pijnlijk gevoel in het behandelde gebied ontstaan. Soms neemt de pijn zelfs tijdelijk toe. Voor beide geldt dat de pijn vanzelf weer over gaat, maar dit kan twee tot zes weken duren. Tegen deze pijn mag u pijnstillers innemen, bijvoorbeeld Paracetamol. Zo nodig kan in overleg met uw pijnspecialist of huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
  • Bij een behandeling van de zenuwwortel ter hoogte van de borstkas bestaat er een minimaal risico dat de long aangeprikt wordt. Wanneer u klachten van kortademigheid bemerkt moet u contact opnemen met het pijncentrum.
  • Door de medicatie kunt u opvliegers krijgen. Bij vrouwen kan de menstruatie korte tijd verstoord raken.
   Bij diabetici kunnen de bloedsuikerspiegels een aantal dagen verhoogd zijn. Extra controle van de bloedsuikers is daarom aan te raden.


Hoe ziet de behandelroute eruit?

Dit zijn de stappen die u gaat volgen

 • Voorbereiding

  Het vernieuwde pijncentrum is gemakkelijk te vinden in het Bravis ziekenhuis Roosendaal. U volgt route 73 en u meldt zich daar aan de balie.

  Bereid u voor

  Uiteraard wilt u weten wat de behandeling inhoudt en wilt u antwoorden op uw vragen. Bereid u zich dus voor op het gesprek met uw pijnspecialist. Bijvoorbeeld door uw vragen en onzekerheden op een briefje te schrijven.

  Lees meer over drie goede vragen

 • Voorlichting

  Er zal ALTIJD eerst een gesprek met u plaatsvinden waarin de klachten besproken en onderzocht worden. Vervolgens zal de behandeling besproken worden en uw vragen beantwoord.

  De behandeling vindt plaats onder doorlichting met röntgen en lokale verdoving.

 • Behandeling

  De behandeling vindt plaats op het Bravis Pijncentrum (Rte 73) en vindt plaats onder doorlichting met röntgen en lokale verdoving.

  Voor deze behandeling verblijft u gedurende een uurtje op het Bravis Pijncentrum. U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van het pijncentrum. 

  De doktersassistente komt u halen en brengt u naar de behandelkamer. 

 • Recovery

  Na de behandeling gaat u naar de lounge om even bij te komen onder het genot van een bakje koffie. U spreekt de pijnspecialist weer bij de controle van de behandeling over enkele weken.

 • Controle

  Als alles netjes verloopt en u voelt zich goed gaat u naar huis met een afspraak ter controle van de behandeling.


"Erg fijn dat mijn pijnspecialist samen in een team zit met revalidatiearts en orthopeed om te overleggen over mijn pijn."