Skip to main content
Aandacht verzacht

Privacyverklaring

Pijncentrum Bravis

Pijncentrum Bravis, gevestigd aan Boerhaavelaan 25, 4708 AE ROOSENDAAL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.pijncentrumbravis.nl
Boerhaavelaan 25
4708 AE ROOSENDAAL
+31-88-706 8551

L. Elzinga is de Functionaris Gegevensbescherming van Pijncentrum Bravis. Hij/zij is te bereiken via l.elzinga@bravis.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pijncentrum Bravis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gewicht en lengte
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Uw IP-adres (ook een persoonsgegeven) hebben wij vanzelfsprekend niet nodig voor uw behandeling en slaan wij dan ook niet op in de database.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Pijncentrum Bravis verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Medische gegevens over uw klachten en uw gezondheid 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pijncentrum Bravis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze medische zorg aan u te kunnen verlenen
 • Deze zorg verlenen we aan u in het kader van de Wet op de geneeskundige behandeling, dat is de overeenkomst tussen u en onze medisch specialist

 Geautomatiseerde besluitvorming

Pijncentrum Bravis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pijncentrum Bravis tussen zit. Pijncentrum Bravis gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • ICT-systemen van het Bravis ziekenhuis, oa Elektronisch Patienten Dossier
 • Ingevulde formulieren in de website www.pijncentrumbravis.nl

U kunt uw eventuele klachten in een online reactieformulier aangeven op de website (hier). Dit kan ook via een papieren formulier. De informatie die u geeft is voor de medisch specialist die met u de behandeling bespreekt en kan besproken worden in ons team om de zorg te verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pijncentrum Bravis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Joomla!CMS om gebruikers te registreren die extra toegangsrechten hebben op onze website: zolang ze werkzaam zijn voor het pijncentrum
 • Google Analytics, uitsluitend om het bezoekersgedrag op onze website te analyseren. Het opslaan van IP-adressen bij Google is geblokkeerd. Gegevens worden in Google Analytics maximaal 14 maanden bewaard (de kortst mogelijke termijn).

Delen van persoonsgegevens met derden

Pijncentrum Bravis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pijncentrum Bravis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pijncentrum Bravis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@pijncentrumbravis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Pijncentrum Bravis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pijncentrum Bravis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@pijncentrumbravis.nl. Pijncentrum Bravis heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • Communicatie met onze website is versleuteld (SSL en HTTPS)
 • Medewerkers die kunnen inloggen op de website en uw persoonsgegevens kunnen inzien, loggen in met uitgebreide veiligheidsmaatregelen, zoals two-factor-authenticatie en uitgebreid wachtwoord-management
 • Beheer van de website gaat over versleutelde verbindingen (S-FTP en SSH)
 • Er worden nimmer persoonlijke gegevens, zoals over uw klacht of over uw gezondheid via de e-mail verstuurd
 • De website is beschermd tegen hackers, dmv een correct geconfigureerde firewall en logging
 • De software-versies van alle onderdelen van de website wordt geautomatiseerd actueel gehouden en er worden regelmatig backups gemaakt
 • Het beheer van de website vindt plaats volgens een beheerrichtlijn.

Koppelingen naar websites die niet van het Pijncentrum Bravis zijn

De website bevat links naar andere webpagina’s. Als u deze links volgt, verlaat u de website van het Pijncentrum Bravis. Het Pijncentrum Bravis heeft geen zeggenschap over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van het Pijncentrum Bravis. De persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder het privacy beleid van het Pijncentrum Bravis. We raden u aan het privacy beleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bij het gebruik van persoonsgegevens op deze website wordt de Europese Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, GDPR in het Engels) gevolgd. De AVG helpt de privacy van burgers te beschermen. Ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, vallen onder deze wet. Op grond van de AVG dient, voordat persoonsgegevens worden gebruikt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel te worden meegedeeld waarvoor ze verzameld worden. Persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Uw gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan en verdere uitzonderingen zoals genoemd in de AVG.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, echter zonder het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te verstrekken. Hiermee kunnen wij de inrichting van de website beter afstemmen op de wensen van de bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hier geen invloed op.