Skip to main content
Aandacht verzacht

Onze Verpleegkundig specialisten

Samen met u voeren zij de regie over uw pijnbehandeling.

De verpleegkundig specialisten algemene gezondheidszorg van het pijncentrum zijn in het bezit van een HBO-opleiding verpleegkunde aangevuld met een Master opleiding Advanced Nursing Practice, inclusief registratie in het Register van Verpleegkundig Specialisten (Art. 14 BIG). Zij werken binnen het medisch domein en vervangen binnen de gemaakte afspraken de medisch specialist. Hun deskundigheid richt zich specifiek op het deelgebied van de pijngeneeskunde  en zij hebben daarnaast een brede medische basiskennis.

Als zelfstandig behandelaar binnen een zorgteam is de verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg regievoerend behandelaar of medebehandelaar. Als regievoerend behandelaar is zij, naast het uitvoeren van een deel van de behandeling, verantwoordelijk voor de regie over het zorgproces.

De verpleegkundig specialisten werken op basis van landelijke richtlijnen en standaarden en van de medisch wetenschappelijke vereniging en de daarvan afgeleide protocollen, zoals die ook gelden voor de medisch specialist. Ze dragen professionele verantwoordelijkheid voor de medisch specialistische pijnbehandeling, gericht op het verbeteren van het functioneren en het verhogen van de kwaliteit van leven.

De verpleegkundig specialist houdt poliklinische spreekuren op de locatie Roosendaal; zij zien daar nieuwe patiënten en controle patiënten. Ook doen zij telefonische consulten. In de kliniek worden op beide locaties consultaties gedaan bij patiënten waarbij het pijncentrum om advies of medebehandeling wordt gevraagd.

De verpleegkundig specialist geeft advies aan zorgprofessionals van allerlei disciplines over vragen m.b.t. pijn, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Naast deze consultfunctie houden zij zich bezig met deskundigheidsbevordering. Zij  streven ernaar om de kwaliteit van patiënten zorg te blijven verbeteren en hun vak verder te professionaliseren.