Skip to main content
Aandacht verzacht

Stuitpijn

Of Coccygodynie

Stuitpijn

Of Coccygodynie

Wat is coccygodynie ?

Stuitpijn is pijn gelokaliseerd ter hoogte van het staartbeen.

 • Oorzaken

  Meestal treden de klachten op als gevolg van een val op de stuit.  De pijn ontstaat dan door een letsel van het staartbeentje zelf of van de omliggende zachte weefsels.  Stuitpijn kan ook bij een bevalling ontstaan, of door langdurige druk op bijvoorbeeld een fietszadel. Soms wordt er geen oorzaak gevonden, men spreekt dan van idiopathische stuitpijn.

 • Klachten

  Meestal is er sprake van pijn ter hoogte van het staartbeen die erger wordt door zitten. Door de pijnklachten kunnen patiënten meestal niet meer fietsen zonder pijn. Dit komt door de rechtstreekse druk van het zadel op het staartbeen.

 • Diagnose

  De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten. De aard van de pijn en het verloop van de huidige klacht wordt volledig uitgevraagd. Hier zal getracht worden een onderscheid te maken tussen pijn van het staartbeen zelf en gerefereerde pijn uit het kleine bekken.

  Radiologische opnames van het staartbeen zijn nuttig na een val of bevalling.

  Bij chronische stuitpijn wordt er tevens een inschatting gemaakt van lichamelijke en psychologische factoren die de pijn in stand houden.

  Bij verdenking op andere oorzaken kan meer specifiek onderzoek zoals MRI aangewezen zijn om infecties, cysten en andere ziekten uit te sluiten.

 • Behandeling

  Aanpassen van de zithouding (bv met een donut-kussen als hulpmiddel), paracetamol en ontstekingsremmende medicijnen zijn een eerste stap in de behandeling van stuitpijn. Ook kan gestart worden met amitriptyline, pregabaline, gabapentine en/of duloxetine. Dit zijn medicijnen die tegen zenuwpijn kunnen helpen, naast hun oorspronkelijk gebruik tegen epilepsie en depressie. Morfine-achtigen worden afgeraden bij stuitpijn vanwege de mindere effectiviteit en de kans op het ontwikkelen van afhankelijkheid.

  Fysiotherapie, manuele therapie en bekkenbodemtherapie zijn ook goede mogelijkheden om de klachten te behandelen.

  Bij chronische of ernstige stuitpijn kan een invasieve pijnbehandeling helpen. Te denken valt dan aan een injectie van de sacrococcygeale overgang, de overgang tussen bekken en staartbeen of een RF-behandeling van het Ganglion Impar.

  Bij het onderzoek naar en behandeling van coccygodynie kunnen meerdere specialisten betrokken zijn. Veelal zijn dit de orthopeed en pijnarts. Op indicatie kunnen revalidatiearts, psycholoog en fysiotherapeut hierbij betrokken zijn.

  Als het vermoeden bestaat dat de pijn naast lichamelijke klachten ook andere, niet-lichamelijke klachten veroorzaakt, kunnen psycholoog, psychosomatisch fysiotherapeut en revalidatiearts ingeschakeld worden om verdere mogelijkheden te onderzoeken om met de pijnklachten om te leren gaan. Het biopsychosociaal pijnmodel wordt dan met u besproken.

  Het kan dus voorkomen dat uw klachten gecombineerd behandeld worden door meerdere specialismen.


"Erg fijn dat mijn pijnspecialist samen in een team zit met revalidatiearts en orthopeed om te overleggen over mijn pijn."